menu

PREGLED dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu"

PREGLED dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu.

Sredstva su u pregledu razvrstana prema kategorijama:

  • herbicidi
  • fungicidi
  • insekticidi
  • ostali (limacidi, nematocidi, rodenticidi, okvašivači, regulatori rasta i dr.)

Naručite

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward