menu

Poljoprivredni glasnik broj 1-2 / 15

Poljoprivredni glasnik broj 1-2 / 15

Poljoprivredni glasnik broj 1-2/2015. godine, časopis za povrtlarstvo, ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo u novom broju donosi:

Novi "Pregled dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja u RH za 2015 godinu".

Sadržaj broja: 

 1. Kazalo pripravaka
 2. Kazalo djelatnih tvari 
 3. Formulacija pesticida 
 4. Popis sredstava po distributerima i zastupnicima
 5. Herbicidi
 6. Fungicidi
 7. Insekticidi
 8. Ostala sredstva

U pregledu uz naziv svakog pripravka označena je njegova:

 • formulacija
 • sadržaj djelatne tvari (%)
 • proizvođači – distributeri
 • primjena sredstva po kulturama (doza kg,l/ha)

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward