menu

Poljoprivredni glasnik broj 1-2/2013 pregled dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja za 2013. godinu

Poljoprivredni glasnik broj 1-2/2013 pregled dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja za 2013. godinu

Izašao je novi broj Poljoprivrednog glasnika odnosno Pregled sredstava za zaštitu bilja za 2013. godinu. Sredstva su u pregledu razvrstana prema kategorijama:

  • HERBICIDI
  • FUNGICIDI
  • INSEKTICIDI
  • I OSTALI (Avicidi, Limacidi, Netatocidi, Okvašivači i ljepila, Pripravci za fumigaciju, Pripravci za zimsko/ljetno prskanje, Regulatori rasta i fiziotropi, Rotenticidi)
U pregledu uz naziv svakog pripravka označena je njegova:
  • formulacija,
  • sadržaj djelatne tvari (%),
  • proizvođači – distributeri i
  • primjena /kultura (doza kg,l/ha).

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward