menu

Poljoprivredni glasnik broj 1 i 2 / 10

Poljoprivredni glasnik broj 1 i 2 / 10

U novom broju časopisa Poljoprivredni glasnik za povrtlarstvo, ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo možete između ostalog pročitati:

  • Pregled svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u RH za 2010 godinu, autora: mr. sc. Teo Sanseović; Sadržaj: herbicidi, fungicidi, insekticidi ...

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward