menu

Poljoprivredni glasnik broj 1 i 2 / 12

Poljoprivredni glasnik broj 1 i 2 / 12

Poljoprivredni glasnik broj 1-2/2012. godine donosi Pregled dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u RH za 2012. godinu.

Sredstva za zaštitu bilja u našem pregledu razvrstana su:

  • HERBICIDI
  • FUNGICIDI
  • INSEKTICIDI
  • I OSTALI (Avicidi, Limacidi, Netatocidi, Okvašivači i ljepila, Pripravci za fumigaciju, Pripravci za zimsko/ljetno prskanje, Regulatori rasta i fiziotropi, Rotenticidi)

U pregledu uz naziv svakog pripravka označena je njegova:

  • formulacija,
  • sadržaj djelatne tvari (%) ,
  • proizvođači – distributeri i
  • primjena /kultura (doza kg,l/ha).

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward