menu

Poljoprivredni glasnik broj 4 / 10

Poljoprivredni glasnik broj 4 / 10

U novom broju časopisa Poljoprivredni glasnik za povrtlarstvo, ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo možete između ostalog pročitati:

  • Bumbari za oprašivanje
  • Najvažniji štetnici u zatvorenim prostorima
  • Korisni kukci za biološko suzbijanje štetnika
  • Ostali korisni organizmi za biološko suzbijanje štetnika

Naručite novi broj i saznajte više o korisnim kukcima u zaštiti bilja.

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward